Σύνολο λαμπτήρων
Κέρδος ανά έτος συνολικά: ή kWh ή kgr CO2 ή δένδρα
Συνολική Απόσβεση σε: ημέρες
 
Αντικαθιστούμε λάμπες των W με   ώρες χρήσης/ημέρα,
                                                      με

Οδηγίες χρήσης:

Διαλέξτε τη συμβατική λάμπα που θα αντικαταστήσετε. Γράψτε πόσες λάμπες θα αντικαταστήσετε. Γράψτε πόσες ώρες την ημέρα - κατά μέσο όρο – είναι αναμμένες οι λάμπες (συνήθως 4-6 ώρες). Διαλέξτε μια λάμπα οικονομίας για να αντικαταστήσετε τις συμβατικές σας λάμπες. Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού CFL αντικαθιστούν λαμπτήρες πυράκτωσης με 4 - 5 φορές περισσότερα Watt (δηλ. συμβατικός των 40W αντικαθίσταται με CFL οικονομίας 8 με 10W), ενώ για σποτ αλογόνου και Power LED η αντιστοιχία είναι 6 με 8 φορές λιγότερα Watt (δηλ. σποτ αλογόνου των 20W αντικαθίσταται με power LED οικονομίας 3W). Πατήστε το πλήκτρο «Υπολογισμός». Μπορείτε να συνεχίσετε προσθέτοντας νέα είδη λάμπας για αντικατάσταση. Για να βρείτε όλες τις λάμπες του σπιτιού σας που χρειάζονται αντικατάσταση, μπορείτε να κατεβάσετε το Βοήθημα Καταγραφής σε pdf.


Παραδοχές για υπολογιστή οικονομίας:
Οι υπολογισμοί βασίζονται σε δημοσιευμένα στοιχεία που έχουμε βρει μετά από μελέτη στο Διαδίκτυο και στην ελληνική αγορά και είναι τα ακόλουθα:
κόστος λαμπτήρα πυράκτωσης €1,00 / κόστος λαμπτήρα αλογόνου €3,00 / κόστος κιλοβατώρας ΔΕΗ (χαμηλή κλίμακα, οικιακό τιμολόγιο) €0,1042559 με ΦΠΑ (τιμές Ιαν2010) / έκλυση 0,776 χλγρ. CO2 ανά παραγόμενη kWh στο ελληνικό δίκτυο παραγωγής (http://www.eusustel.be/public/documents_publ/WP/WP1/Greece_WP1.pdf) / κατά μέσο όρο ένα δένδρο αφαιρεί από το περιβάλλον 20 χλγρ. CO2 κατ΄έτος, κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης (εκτιμώμενη μέση τιμή, βλ. University of Texas http://www.wildflower.org/expert/show.php?id=1634 και Million Tree Project http://www.jgi-shanghai.org/Content.aspx?ItemID=164).